خانم دکتر Kobra Rastgoo

Dr. Kobra Rastgoo

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد

Researcher ID: (108941)

23
30
4
3
3
4
22
1

ISI Papers

 •  Deymekargerab, Mohsen & Rastgoo, Cobra, “The shrine of Salman Al-Muhammadi in light of the issue of the legality of visiting graves in the Qur’an and Sunnah”, Fifth International Conference of Salman Mutaqa al-Adian Karbala

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب بررسی زیبایی‌شناختی طرحواره‌های تصویری در قرآن کریم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) - 1397 - Persian
 • کتاب بلاغت واژه در کلام وحی (رحیمی نژاد) - 1394 - Persian
 • پایان نامه الشعر الصوفی العربی فی ضوء البنیویة الشکلانیة (ابن‌الفارض نموذجا) (دانشگاه علامه طباطبایی) - 1391 - Arabic
 • پایان نامه بررسی مضامین اجتماعی در شعر بشاره الخوری معروف به «الأخطل الصغیر» (دانشگاه فردوسی) - 1382 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (1396-1398)
 • عضو کمیتۀ ارزیابی مقالات یازدهمین و دوازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی (1397-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس زبان و ادبیات عربی (1380-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • لوح تقدیر دومین جشنواره پایان نامه های برتر جشنواره خیام (1398)
 • رتبۀ برگزیدۀ اول سطح3 در پانزدهمین جشنوارۀ بانوی کرامت تحت حمایت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیۀ خواهران سطح کشور (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم قرآنی مشهد (1396)
 • رتبۀ اول آزمون دکتری و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی (1386)

Workshops

 • کارگاه «مبانی نشانه-معناشناسی گفتمانی» - دانشگاه فردوسی (1398)
 • کارگاه مهارت افزایی «روش‌شناسی تفسیر قرآن کریم» ویژه اعضای هیئت علمی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1398)
 • کارگاه مهارت افزایی «مهارت ارتباطات از منظر قرآن و روانشناسی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1398)
 • کارگاه «معناشناسی تقوا در قرآن کریم» - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397)
 • کارگاه مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی «آموزش پژوهش محور»، «اصول و روش طراحی و نگارش کتب دانشگاهی»، «استخراج مقالات علمی-پژوهشی از پایان نامه ها» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • کارگاه مهارت‌افزایی اعضای هیئت علمی «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1396)
 • کارگاه مجازی مهارت‌افزایی «آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دورۀ معاصر» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد (1396)
 • کارگاه مجازی مهارت‌افزایی «کاربرد استعاره‌های مفهومی در مطالعات و پژوهش‌های قرآنی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد (1396)
 • کارگاه آموزشی «روش پژوهش در نرم‌افزارهای قرآنی با تکیه بر موضوعات اعجاز قرآن» - دانشگاه شهیدبهشتی (1395)
 • طرح ضیافت اندیشه اساتید موضوع «تعلیم وتربیت اسلامی (سطح1)» - دانشگاه فردوسی (1395)
 • دورۀ توانمندسازی اعضای هیئت علمی «اصول تعلیم و تربیت اسلامی(سطح2)» - دانشگاه مازندران (1395)
 • کارگاه تخصصی آموزشی زبان وادبیات عربی با موضوع «مبانی ترجمه» - دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران (1395)
 • نهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1394)
 • کارگاه آموزشی تخصصی «آشنایی با اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی» - دانشگاه آزاد اسلامی (1394)
 • کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی زبان‌شناسی» - دانشگاه فردوسی (1394)
 • کارگاه آموزشی «رویکردهای نوین در مطالعات حدیث‌پژوهی با تاکید بر روش لایه‌شناسی» - دانشگاه فردوسی (1394)
 • هشتمین همایش بین المللی پژوهش‌های قرآنی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • کارگاه آموزشی-پژوهشی پاسخ به شبهات قرآنی، تفاوت اعجاز با سحر، آموزش پژوهش محور - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • کارگاه آموزشی- پژوهشی «تعلیم و تربیت در اسلام»، «بررسی مسائل روز در حوزۀ علوم قرآنی»، «پاسخ به شبهات قرآنی»، «بررسی مسائل کلامی جدید»، «تدبر در قرآن» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • کارگاه آموزشی «مبانی کاربرد زبان‌های سامی در مطالعات قرآنی» - دانشگاه فردوسی (1393)
 • کارگاه تخصصی آموزشی قرآن و ادبیات «علوم بلاغی» - دانشگاه آزاداسلامی واحد قم (1393)
 • کارگاه آموزشی-پژوهشی د«مبانی ترجمه قرآن کریم»، «آسیب‌شناسی پژوهش‌های علوم قرآنی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی قم (1392)

Other

 • برگزاری کرسی نقد نظریۀ «معنای کانونی در التحقیق فی کلمات القرآن علامه حسن مصطفوی»