ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Sadegh Tarigh Azali

Dr. Sadegh Tarigh Azali

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهساز طرح

محور تخصصی:مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

Researcher ID: (12706)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Sadegh Tarigh Azali ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Amir Khabbazi , Mohammad Ghafoori , Sadegh Tarigh azali , Akbar Cheshomi, "Experimental and laboratory assessment of clogging potential based on adhesion", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (2017), Vol 78, No 1: 605-616دریافت فایل PDF مقاله
2Arash Hashemnejad , Mohammad Ghafoori , Sadegh Tarigh Azali, "Utilizing water, mineralogy and sedimentary properties to predict LCPC abrasivity coefficient", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, (2015), Vol 75, No 2: 841-851دریافت فایل PDF مقاله
3Hossein Mirmehrabi , Mohammad Ghafoori , Gholamreza Lashkaripour , Sadegh Tarigh Azali , Jafar Hassanpour, "Hazards of mechanized tunnel excavation in H2S bearing ground in Aspar tunnel, Iran", Environmental Earth Sciences, (2011), Vol 66, No 2: 529-535دریافت فایل PDF مقاله
4M. Ghafoori , G. R. Lashkaripour , S. Tarigh Azali, "Investigation of the Geological and Geotechnical Characteristics of Daroongar Dam, Northeast Iran", Geotechnical and Geological Engineering, (2011), Vol 29, No 6: 961-975دریافت فایل PDF مقاله
5Saeed Aligholi , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Sadegh Tarigh Azali, "Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks", Rock Mechanics and Rock Engineering, (2017), Vol 50, No 11: 2929-2953دریافت فایل PDF مقاله
6Sadegh Tarigh Azali , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Jafar Hassanpour, "Engineering geological investigations of mechanized tunneling in soft ground: A case study, East–West lot of line 7, Tehran Metro, Iran", Engineering Geology, (2013): 170-185دریافت فایل PDF مقاله
7J. Hassanpour , J. Rostami , S. Tarigh Azali , J. Zhao, "Introduction of an empirical TBM cutter wear prediction model for pyroclastic and mafic igneous rocks; a case history of Karaj water conveyance tunnel, Iran", Tunnelling and Underground Space Technology, (2014): 222-231دریافت فایل PDF مقاله
8Sadegh Amoun , Mostafa Sharifzadeh , Kourosh Shahriar , Jamal Rostami , Sadegh Tarigh Azali, "Evaluation of tool wear in EPB tunneling of Tehran Metro, Line 7 Expansion", Tunnelling and Underground Space Technology, (2017): 233-246دریافت فایل PDF مقاله
9M. Moradizadeh , A. Cheshomi , M. Ghafoori , S. TrighAzali, "Correlation of equivalent quartz content, Slake durability index and Is50 with Cerchar abrasiveness index for different types of rock", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, (2016): 42-47دریافت فایل PDF مقاله
10Emad Khorasani , Masoud Zare Naghadehi , Rafael Jimenez , Sadegh Tarigh Azali , Seyed-Mohammad Esmaeil Jalali , Shokrollah Zare, "Performance analysis of tunnel-boring machine by probabilistic systems approach", Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering, (2018), Vol 171, No 5: 422-438دریافت فایل PDF مقاله
11Tarigh Azali, S., Pourhashemi, S. M., Khorasani, E. (2018). NATM Tunneling in Urban Area, A Review of Planning, Executing, and Monitoring in Tehran Metro Line 6. ITA - AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC 2018-Dubai).
12Pourhashemi, S. M., Tarigh Azali, S., Khorasani, E. (2018). Rock Conditioning in EPB-Tunneling, Case Study: Southern Extension of Tehran Metro Line 6. ITA - AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC 2018-Dubai).
13Tarigh Azali, S., Khorasani, E., Hassanpour, J. (2019). Influence of consistency index on soil conditioning in EPB-TBM tunneling. publication descriptionITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS (WTC-2019)- Tunnels and Underground Cities: Engineering and Innovation meet Archaeology, Architecture and Art – Peila, Viggiani & Celestino (Eds).
14Jafar Hassanpour , Jamal Rostami , Jian Zhao , Sadegh Tarigh Azali, "TBM performance and disc cutter wear prediction based on ten years experience of TBM tunnelling in Iran", Geomechanics and Tunnelling, (2015), Vol 8, No 3: 239-247دریافت فایل PDF مقاله

Sadegh Tarigh Azali Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ های دربرگیرنده تونل انحراف سد درونگرکنفرانس مهندسی معدن ایران1383
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای ساختاری و پارامترهای مقاومتی توده های سنگی، در امتداد مسیر تونل کلاتهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
3دریافت فایل PDF مقالهحفر تونل در محیطهای حاوی گاز H2Sپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش افت سطح آب زیرزمینی و پارامترهای مهندسی خاک در پدیده فرونشست مسیرتونل راه آهن تهران تبریز در منطقه 17 تهرانششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی با مقادیر واقعی فشار جبهه کار ناهمگن در حفاری با ماشین EPB TBM (مطالعه موردی : خط 7 متروی تهران ، قطعه شرقی، غربی)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاه LCPCشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی با مقادیر واقعی فشار جبهه کار ناهمگن در حفاری با ماشین EPB TBM (مطالعه موردی: خط ٧ متروی تهران، قطعه شرقی- غربی)سی و یکمین همایش علوم زمین1391
8دریافت فایل PDF مقالهتخمین آب ورودی به تونل با استفاده روش های تحلیلی و تجربی (مطالعه موردی: تونل انتقال آب از بند انحرافی چهل چای به پشت سد نرماب)دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
9دریافت فایل PDF مقالهنحوه ی بررسی سایندگی سنگ های مختلف با دستگاه سرشاراولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپرهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی ( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران)اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)برای نمونه هایی از سنگهای ایرانهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبیهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک خط A مترو قمدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
15دریافت فایل PDF مقالهEPB-TBM Tunneling in Abrasive Soil Tehran Metro Tunnel Line 7, Iranدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرمدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهمروری بر برنامه ریزی، اجرا و پایش تونل سازی NATM در پروژه خط 6 متروی تهرانچهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تاثیر فشار آب حفره ای و خصوصیات تونل بر روی آب ورودی به تونل نوسود به وسیله نرم افزار UDECچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاک اطراف تونل های مترو بر میزان ارتعاشات واصله به سازه ها در اثر عبور قطارپنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1397
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شبکه جریان آب درآبخوان آبرفتی پیرامون تونل های مکانیزه و برآورد دبی ورودی با استفاده از روش عددی اجزاء محدودتوسط نرم افزار Seep/wسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
21دریافت فایل PDF مقالهEPB-TBM Tunneling in Abrasive Soil Tehran Metro Tunnel Line 7, Iranسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمین های نرمسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396

Sadegh Tarigh Azali Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سنگ شناسی مؤثر در میزان سایندگی کانی ها به کمک دستگاه LCPCفصلنامه زمین شناسی مهندسی1393
2دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی خاک در حفاری مکانیزهی تونل خط 7متروی تهرانفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPBفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سایشابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی:تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهرانفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در تونل سازی با EPB-TBMمجله ی مهندسی عمران شریف1395
6قلی زاده خاصوانی شراره, نخعی محمد, طریق ازلی صادق. "تحلیل برگشتی پارامترهای هیدرودینامیکی محیط متخلخل پیرامون بخش شرقی تونل 7 مترو تهران با استفاده ازگالری های زهکش در نرم-افزار PLAXIS و FLAC". نشریه: پژوهش های دانش زمین، بهار 1398, دوره 1، صفحه 109تا صفحه 128.1398

Sadegh Tarigh Azali Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابراهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‌سازی مکانیزه شهری1394Persian

Sadegh Tarigh Azali Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1زمین شناسی مهندسیپسا دکتری1387-1393

سوابق شغلی و تخصصی Sadegh Tarigh Azali

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1تدریس دانشگاهیتدریس زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در دانشگاه آزاد بندرعباس1392-1393
2تدریس دانشگاهیتدریس زمین شناسی مهندسی برای کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد تهران1393-1393
3سابقه کار صنعتیمدیر مهندسی پروژه های تونلسازی (تونل شرقی-غربی خط7، بزرگراه شهید شوشتری، تونل انتقال آب بازی دراز و ...)1389-1394
4سابقه کار صنعتیمدیر بخش نظارت کارگاهی، کنترل کیفی و مهندسی حین ساخت مهندسین مشاور (تونل شرقی-غربی خط7 مترو تهران، تونل انتقال آب کرمان، تونل انتقال آب بازی دراز،مترو قم، تونل امامزاده هاشم و ...)1392-1394
5سابقه کار صنعتیکارشناس مطالعات پایه مهنسین مشاور در پروژه های زیرزمینی و پایداری شیب1387-1389
6سابقه کار صنعتیکارشناس نظارت کارگاهی و مهندسی حین ساخت مهندسین مشاور در تونل مکانیزه (تحلیل عملکرد TBM)1385-1387
7سابقه کار صنعتیکارشناس مهندسین مشاور در پروژه های پایدارسازی شیب های سنگی، سدسازی و تونلسازی1381-1385
8سابقه کار صنعتیمجری خط6 مترو تهران - شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)1394-1398
9سابقه کار صنعتیمدیر عامل مهندسین مشاور رهساز طرح1398-1398

جوایز و افتخارات Sadegh Tarigh Azali

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1راهیابی خـط 6 متـروی تهـران متـروی تهـران (برای نخستین بار در کشور) به فینال رقابتهای 2017 Awards ITA - انتخاب از بـین 65 ابر پـروژه در سـطح جهـان در بخـش مگـاپروژه، برگزارشده توسط انجمن بین المللی تونل2017
create: 18 February 2012 - view 1931

Sadegh Tarigh Azali annual papers published chart

Contact informations

Email: sadeghazali@outlook.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: تهران، خیابان پالیزی ( دکتر قندی)، کوچه شهید طاهری ( 22 سابق) پلاک 3، واحد 3

Share

Favorites

  • تونل
  • توناسازی مکانیزه (TBM) در زمین سخت و محیط های شهری
  • زمینلغزش و پایدارسازی ترانشه های بلند
  • برنامه ریزی و مدیریت روش اجرا در پروژه های زیرزمینی
  • مدیریت ریسک در پروژه های زیرزمینی
  • مخاطرات ژئوتکنیکی در تونلسازی
  • طراحی روش اجرا برای ایستگاه های زیرزمینی مترو

Top Keywords in Sadegh Tarigh Azali papers

Support