آقای Mohammad Ghafoori

Mohammad Ghafoori

استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176474)

262
77
2
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers