آقای Ali Davati

Ali Davati

استاد دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176739)

5
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers