آقای Abas Aflatunian

Abas Aflatunian

استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Researcher ID: (178409)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران