ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hossein Kalantari Khalil Abad

Hossein Kalantari Khalil Abad

دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178444)

خلاصه رزومه علمی
دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Kalantari Khalil Abad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Kalantari Khalil Abad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Kalantari Khalil Abad در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Hossein Kalantari Khalil Abad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهوضعیت مسکن در بافت تاریخی شهر یزداولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1385
2دریافت فایل PDF مقالهکنکاش درمفهوم شهرایرانی اسلامیهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
3دریافت فایل PDF مقالهساماندهی و توانمندسازی فضای سبز شهری و جذب توریسم مطالعه موردی شهر مشهداولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
4دریافت فایل PDF مقالهکیفیت احساس حضور زمان و نقش آن در هویتمندی فضاهای شهریهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
5دریافت فایل PDF مقالهساماندهی سیما و منظرمحیط شهری با نگاهی به خیابان (مطالعه موردی:خیابان شهید مدرس)دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
6دریافت فایل PDF مقالهمنظر پردازی بافت های تاریخی با عناصر مبلمان شهری مطالعه موردی محله سیروس تهراناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهمحله اسلامی جایگاهی برای تجلی ارزش های انسانیاولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
8دریافت فایل PDF مقالهنقش ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمد شهریهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها1394
9دریافت فایل PDF مقالهنقش توانهای محیطی درتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرآبسردسومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصه های پیاده مداری در گذرهای تاریخی رویکردی نو در ارتقاء هویت شهری نمونه موردی : گذر سرشورکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
11دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر توانهای محیطی( نمونه موردی : شهر آبسرد)سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
12دریافت فایل PDF مقالهنقش روشنایی ونورپردازی درامنیت بافت های تاریخی مطالعه موردی محله عودلاجانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
13دریافت فایل PDF مقالهتعیین استراتژی های توسعه گردشگری شهر تبریز در بخش معماری و شهرسازی با استفاده از مدل SWOTکنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری1395
14دریافت فایل PDF مقالهنقش توانهای اکولوژیکی درتوسعه شهری نمونه موردی : شهرآبسردکنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی1395
15دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی توسعه اکوتوریسم شهری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – مطالعه موردی شهر سامانهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهمهمترین عوامل و راهبردهای مدیریتی در راستای توسعه اکوتوریسم شهری – مطالعه موردی شهر سامانهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رضایتمندی از عناصر مبلمان شهری در بافت های تاریخی مطالعه موردی محله سیروس تهراناولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1394
18دریافت فایل PDF مقالهایجاد امنیت شهری برای کودکان و نوجواناناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1395
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دیدگاه ها و اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی در طح های شهریدومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
20دریافت فایل PDF مقالهتجارب تعیین سرانه های شهری در شهرهای مختلف دنیادومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
21دریافت فایل PDF مقالهتحقق پذیری طرح های شهری و سرانه ها در ایران و عدم رعایت عدالت اجتماعیدومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
22دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول طرح های کاربری زمین در جهان با رویکرد توسعه پایداردومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
23دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی شاخص های ایمنی شهر دوستدار کودک و نوجواناولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبرنامهریزی منظر ورودی شهرهای تاریخی با تاکید بر فضای سبز نمونه مورد مطالعه ورودی شهر تهران از سمت جاده مخصوص کرجپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1395
25دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مولفه های هویت کالبدی شهرهای ایرانی اسلامیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
26دریافت فایل PDF مقالهتبیین و بررسی تجارب طراحی منظر شهری با تاکید بر مبلمان شهریاولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرساحلی بندرعباسچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی منظر شهری با رویکرد فضای سبزکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی : شهرسنقردومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی تجارب منظر شهریپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی رودخانه های شهریپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منظر شهری در پویایی و سرزندگی خیابان شهریپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
33دریافت فایل PDF مقالهرویکرد بازآفرینی پایدار شهری و تاثیرات آن در بافت تاریخی شهرکنفرانس ملی معماری و شهرسازی1396
34دریافت فایل PDF مقالهکارکرد رویکرد بازآفرینی پایدار شهری در مجموعه های تاریخیکنفرانس ملی معماری و شهرسازی1396
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت مدیریت شهری در تحقق پذیری شهر خلاقسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395

Hossein Kalantari Khalil Abad Journal Papers

create: 2 June 2019 - view 1706

Hossein Kalantari Khalil Abad annual papers published chart

Books

Contact informations


Share

Top Keywords in Hossein Kalantari Khalil Abad papers

Support