آقای دکتر Sohrab Kordrostami

Dr. Sohrab Kordrostami

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178501)

38
24
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers