ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Dr. Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177151)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Farhad Hosseinzadeh Lotfi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

سمتهای علمی و اجرایی Farhad Hosseinzadeh Lotfi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Farhad Hosseinzadeh Lotfi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Farhad Hosseinzadeh Lotfi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری سیستم های نرم افزاری IREMS و RETScreen ، GIS جهت توسعه سیستم مدیریت انرژی در نواحی روستاییبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
2دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبود یافته برمدل حاصلضربی برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایکنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
3دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبودیافته درتحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایکنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی1391
4دریافت فایل PDF مقالهارائه ساختاری بهبود یافته در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده دو مرحله ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازده به مقیاس داده های قطعی و فازی با استفاده از مدل جمعی پیشنهادیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
6دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مقادیر خوش بینانه و بدبینانه کارایی متقاطعچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
7دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
8دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدها با وزنهای مشترک با DMU آنتی ایده الچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
9دریافت فایل PDF مقالهکارایی و ارائه الگو برای واحد های تصمیم گیرنده بر پایه برنامه ریزی خطی چند هدفیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
10دریافت فایل PDF مقالهمدل جدیدی به کمک بازی دسته جمعی Nash برای اندازه گیری عملکرد ساختارهای شبکه دو مرحله ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روند متعامدسازی گرام اشمیت جهت کاهش بعد در محاسبه کارایی در تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
12دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده فازی با استفاده از تعریف نرم چبیشف فازیچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش رتبه بندی مونت کارلوچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
14دریافت فایل PDF مقالهیادداشتی برمقاله تعمیم محدودیت های زائد متقاطع درمسائل تحلیل پوششی داده هاچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
15دریافت فایل PDF مقالهآزمون آماری برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده باداده های جدول سکستونچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
16دریافت فایل PDF مقالهبدست آوردن وزن برای ماتریس های زوجی بازده ای AHP با ساتفاده از روش DEA با ناحیه اطمینانچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
17دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی- تخصیص واحدهای کارا بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ایچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوریچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
19دریافت فایل PDF مقالهوزن مشترک در حضور ورودی های قابل کنترل و غیر قابل کنترلششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
20دریافت فایل PDF مقالهروشی برای یافتن ابرصفحه های سازای یک مجموعه امکان تولیدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
21دریافت فایل PDF مقالهکارایی کلی و دو مرحله ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد قواعد اگر آنگاه فازی برای محاسبه کاراییششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
23دریافت فایل PDF مقالهمدل بهبود یافته برای یافتن کاراترین واحدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
24دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شاخص بهره وری مالمکوئیست با استفاده از مدل غیر شعاعی راسل اصلاح شده با داده های فازیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
25دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل بدبینانه جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده در بدترین شرایطششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل SBMششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
27دریافت فایل PDF مقالهروشی جدید برای رتبه بندی واحدها با استفاده از داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
28دریافت فایل PDF مقالهروشی برای شناسایی تراکم با داد ه ای بازه ای بر مبنای نقاط ایده ال و انتی ایده الششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
29دریافت فایل PDF مقالهتخصیص مجدد منابع متمرکز مبتنی بر در آمد –هزینهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
30دریافت فایل PDF مقالهکاهش ورودی و خروجی در اندازه کارایی با استفاده از داده های بازه ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
31دریافت فایل PDF مقالهروش های تعاملی برای حل MOLP با استفاده از DEAششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
32دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم C4.5 برای تخمین مقادیر مجهول در ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرندهششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
33دریافت فایل PDF مقالهتراکم در واحدهای چندمرحله ایششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
34دریافت فایل PDF مقالهروش هایی برای تعمیم مدل DEA/DA برای جداسازی سه مجموعه به همراه تعیین درجه عضویت نقطه ی جدیدششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی خطوط درمساله مکانیابی خط بااستفاده از مدل SBMششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
36دریافت فایل PDF مقالهپایداری مدلهای CCR و BCC با داده های فازی نسبت به تبدیلات آفینی مثبتششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
37دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی واحدهای تصمیم گیری کارا با استفاده از نرم بیضیششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مالی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده هاششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
39دریافت فایل PDF مقالهدرجه بندی DMU ها از نظر کارایی و مقیاسششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
40دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری تصمیم گیری گروهی فازی در اولویت بندی و انتخاب پروژه های تعریف شده در زمینه مقابله با ریزگردهاهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی وبهره وری شعب بانک ملت استان تهران بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها deaاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
42دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری تحلیل پوششی داده ها DEA در تحلیل ممیز DA و کاربرد آن در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک ملتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
43دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعهموردی: شعب بانک ملت تهران)کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع1394
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل پوششی داده ها DEA و تحلیل ممیز DA در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانککنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
45دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دو سطحی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدمات غیر متمرکزاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
46دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی به کمک تئوری تصمیم گیری با داده های فازی ( نمونه موردی : شهرستان تنکابن )اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هااولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
48دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی برای درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده مطالعه موردی بانک ملتدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
49دریافت فایل PDF مقالهنقش و کاربرد امضای دیجیتال و گواهی هویت الکترونیکی دربانکداری الکترونیکسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد تطبیق هویت بیومتریک MOC درارائه خدمات بانکی امنسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
51دریافت فایل PDF مقالهدرجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی فازی کاربرد آن در شعب بانکسومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1395
52دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی و رتبه بندی دانشگاههای پیام نور استان مازندران با استفاده از روشتحلیل پوششی داده هاسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388
53دریافت فایل PDF مقالهدسترسی ضعیف و قوی خروجی های نامطلوب بر اساس تحلیل پوششی داده ها در حضور داده های بازه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
54دریافت فایل PDF مقالهارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
55دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
56دریافت فایل PDF مقالهحل یک مرحله ای مدل ترکیبی DEA و جایگزینی اپسیلون بی نهایت کوچک غیرارشمیدسی با یک مقدار کوچک متناهینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
57دریافت فایل PDF مقالهروشی برای شناسایی تراکم با داده های بازه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
58دریافت فایل PDF مقالهکارایی و اثربخشی در شرکتهای پتروشیمی به کمک تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
59دریافت فایل PDF مقالهروشی جهت تشخیص تراکم در مدلهای تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
60دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان ساری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
61دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت و پایداری روی رتبه بندی در تحلیل پوششی داده هانهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
62دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل استوار تحلیل پوششی داده های بازه ای به منظور اندازه گیری کارایی در شرایط عدم قطعیتنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
63دریافت فایل PDF مقالهتراکم در تحلیل پوششی داده ها با ورودی و خروجی نامطلوبنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
64دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه اینهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
65دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEAکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
66دریافت فایل PDF مقالهکارایی متقاطع و کاربرد آن در رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های فازی (مطالعه بر روی ده شرکت تولید کننده محصولات لبنی)اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی1396
67دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی مدل تحلیل پوششی داده های چند دوره ای با اختلاف زمانی با روش کارایی متقاطعدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
68دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم ابتکاری جهت محاسبه کارایی سیستم های دو محله ای با ورودی ها و خروجی های مشترکدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
69دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری دیدگاه مدیریتی جهت ارزیابی کارایی سیستم های دو مرحله ای با ورودی مشترک در حضور داده های بازه ایدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
70دریافت فایل PDF مقالهمدلی با رویکرد جمعی برای محاسبه کارایی سیستم های دو مرحله ای چند دوره اییازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397
71دریافت فایل PDF مقالهارائه شاخص بهره وری مالم کوئیست برای واحد های تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ایدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
72دریافت فایل PDF مقالهمدل تحلیل پوششی داده های غیر قطعی به منظور ارزیابی عملکرد واحد ها تحت عدم قطعیت گسستهدوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1398
73دریافت فایل PDF مقالهDetermine the Improvement Radius for an Extreme Efficient Unit by Efficiency Preserving of Other Extreme Unitsدومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1400
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رتبه بندی نمایندگیهای بیمه ایران در شهرستان تنکابن بر اساس ارزش دارایی، درآمد، تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد خسارتهای پرداختی با استفاده از فرآیندهای تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبیهفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1400
75دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رویکرد تلفیقی (DEA-AHP) به کمک رای گیری در رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران در شهرستان تنکابنهفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1400
76دریافت فایل PDF مقالهUsing fuzzy slack based Network DEA with undesirable variable and shared resources to evaluate universal banking systemسومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند1397
77دریافت فایل PDF مقالهSpEeakferfs icieConmmcittyee evPaublliucatiaonts ionRe goistfra tiofnuzzInyfo rmtawtiono-sItmapogrtaent ddatees cisWioorksnhop-s Special Session making units with undesirable variables based on the expected valueسومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند1397
78دریافت فایل PDF مقالهAssessing the ranking and performance of institutions with the DEA \ AHP technique and fixing its defects with the DEA \ AR modelسومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند1397
79دریافت فایل PDF مقالهSensitivity analysis of returns to scale in two-stage network: Based on DEA modelsنهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396
80دریافت فایل PDF مقالهMalmquist productivity index in several time periodsسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388
81دریافت فایل PDF مقالهMeasuring Congestion in DEA with Fuzzy Numbersششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
82دریافت فایل PDF مقالهPerformance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Indexششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها1393
83دریافت فایل PDF مقالهDEA models without explicit inputs: radial and nonradial approachesچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
84دریافت فایل PDF مقالهSENSITIVITY ANALYSIS OF PROFIT EFFICIENCY CLASSIFICATIONS BASED ON DEA APPROACHچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
85دریافت فایل PDF مقالهIMPROVING ENVELOPMENT IN DEA BY MEANS OF HYPERPLANESچهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها1391
86دریافت فایل PDF مقالهSelective convexity in extended GDEA modelsاولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1386
87دریافت فایل PDF مقالهNon-discretionary data in extended GDEA modelاولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1386
88دریافت فایل PDF مقالهA NEW METHOD FOR RANKING EXTREME EFFICIENT DMUs BASED UPON CHANGING THE REFERENCE SET WITH USING Lp- NORMدومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1388
89دریافت فایل PDF مقالهیافتن جواب کارا برای مسئله برنامه‌ریزی چندهدفی خطی 1-0 با ضرایب بازه‌ای در توابع هدفدومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1388

Farhad Hosseinzadeh Lotfi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هافصلنامه مدیریت توسعه و تحول1388
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1398
3دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده)مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1398
4دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفویمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1394
6دریافت فایل PDF مقالهیک رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای توسعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ایفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1398
7دریافت فایل PDF مقالهتخصیص منابع و هدف گذاری مبتنی بر DEA با فرض دسترسی پذیری مدیریتی: ارزیابی و بهینه سازی طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در خطوط هوایی بین المللیفصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات1400
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتزمجله چشم انداز مدیریت مالی1396
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آیندهفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1393
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
11دریافت فایل PDF مقالهپیشگیری از ترویج آلودگی زیست محیطی در زنجیره تامین پایدار صنعت سیمان: رهیافت تحلیل عاملی و تصمیم گیری فازیفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه کشور ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های دو مرحله ایمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1400
13دریافت فایل PDF مقالهFuzzy Data Envelopment Analysis Approach for Ranking of Stocks with an Application to Tehran Stock Exchangeفصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها1398
14دریافت فایل PDF مقالهیک مدل جامع ترکیبی NDEA-BSC و شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانیفصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات1400
15دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1400
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی معیارهای موثر بر مکانیابی غرفه بازیافت پسماند خشک شهر تهران با استفاده از تلفیق روش های دلفی فازی و FAHPفصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی1400
17دریافت فایل PDF مقالهرویکرد تحلیل پوششی داده های متمرکز فازی برای تخصیص میزان انتشار با در نظر گرفتن سیاست محدودیت و تجارتفصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات1399
18دریافت فایل PDF مقالهسنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده هافصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات1399
19دریافت فایل PDF مقالهBank Ethical Responsibility to Compensate for Services Failure and Its Revivalمجله بین المللی اخلاق و جامعه1399
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخص‌های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های نسبتیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1399
21دریافت فایل PDF مقالهPerformance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Modelفصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید1398
22دریافت فایل PDF مقالهTwo-Stage Network DEA Model Under Interval Dataدو فصلنامه آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب1399
23دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل FUZZY NSBM با در نظرگیری منابع مشترک و متغیرهای نامطلوب جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامعدو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم1398
24دریافت فایل PDF مقالهClassifying the Customers of Telecommunication Company in order to Identify Profitable Customers Based on Their First Transaction, Using Decision Tree: A Case Study of System 780دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع1398
25دریافت فایل PDF مقالهpromote mobile banking services by using national smart card capabilities and NFC technologyفصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات1395
26دریافت فایل PDF مقالهIntroducing a nonlinear programming model and using genetic algorithm to rank the alternatives in analytic hierarchy processمجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع1393
create: 2 June 2019 - view 1285
Support