آقای دکتر Mahmoud Zarei

Dr. Mahmoud Zarei

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179386)

32
12
1
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • خزانه دار انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers