آقای دکتر Reza Bagheri

Dr. Reza Bagheri

استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180609)

61
5
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers