آقای Mohammad Mazinani

Mohammad Mazinani

دانشیار،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180618)

30
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers