آقای دکتر Javad Taher Pour

Dr. Javad Taher Pour

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181499)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers