آقای دکتر Seyed Mohammad Mehdizadeh

Dr. Seyed Mohammad Mehdizadeh

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181590)

2
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers