آقای دکتر hadi khaniki

Dr. hadi khaniki

استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176779)

5
92
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers