آقای دکتر Mohammad Ali Barkhordari

Dr. Mohammad Ali Barkhordari

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182814)

70
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers