خانم Mahbobeh Mahmoudi

Mahbobeh Mahmoudi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182989)

28
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers