آقای دکتر Seyed reza Shadizade

Dr. Seyed reza Shadizade

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183787)

22
4
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers