آقای دکتر Seyed Hesam Najibi

Dr. Seyed Hesam Najibi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183788)

15
1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers