خانم دکتر Marzieh Yahya pour

Dr. Marzieh Yahya pour

سردبیر و استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183941)

2
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers