آقای Mohammad Talebi

Mohammad Talebi

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184651)

19
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers