آقای دکتر MohammadJavad Sharif Zade

Dr. MohammadJavad Sharif Zade

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476890)

4
22
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs