آقای دکتر Abdolali Tavajoh

Dr. Abdolali Tavajoh

دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185315)

2
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers