خانم Batool Zamani

Batool Zamani

دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185544)

3
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers