خانم دکتر Mojgan Khodadadi

Dr. Mojgan Khodadadi

دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186655)

28
14
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers