آقای دکتر hassan rahmanpour

Dr. hassan rahmanpour

استاد دانشگاه و عضو باشگاه نخبگان ودانش پژوهان جوان دانشگاه آزاداسلامی

Researcher ID: (232188)

45
6
13
2
4
11
7
8
17

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب The Effect of Life Quality on Job Satisfaction Among (LAP LAMBERT Academic Publishing Germany) - 2015 - English
 • کتاب مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش (فروغ آفتاب) - 1402 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات همایش کشاورزی رشتخوار (انتشارات صبای اندیشه) - 1399 - Persian
 • کتاب آموزش وپرورش اثربخش (انتشارات صبای اندیشه) - 1399 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات لاتین (انتشارات پویااندیش) - 1398 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات فارسی (انتشارات پویااندیش) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول وفنون مقاله نویسی (انتشارات مینوفر) - 1395 - Persian
 • کتاب جغرافیای طبیعی رشتخوار (انتشارات مینوفر) - 1394 - Persian
 • کتاب جغرافیای گردشگری شهرستان رشتخوار (انتشارات مینوفر) - 1394 - Persian
 • کتاب علی(ع) دردانه آفرینش (انتشارات مینوفر) - 1393 - Persian
 • کتاب اقدام پژوهی،ازتئوری تاعمل (انتشارات رحیمی نژاد) - 1393 - Persian
 • کتاب آموزش مقدماتی GIS (انتشارات رحیمی نژاد) - 1393 - Persian
 • کتاب فناوری های نوین آموزش درنظام تعلیم وتربیت (انتشارات پویااندیش) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر آموزشی (1396-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دبیر آموزش و پرورش (1380-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه فرهنگیان (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر کشوری (1402)
 • رابط برتر پژوهشی کشوری هفدهمین جشنواره پژوهشی بسیج فرهنگیان سراسر کشور (1402)
 • پژوهشگر برتر کشوری بسیج فرهنگیان (1400)
 • منتخب معلمان استان خراسان رضوی در شورای عالی آموزش وپرورش (1398)
 • مولف نمونه منطقه ای (1396)
 • نماینده برتر معلمان استان خراسان رضوی (1396)
 • منتخب معلم نمونه کشوری (1393)
 • معلم نمونه استانی (1392)
 • پژوهشگر برتر استانی (1392)
 • پژوهشگر برتر منطقه ای
 • مدیر نمونه کشوری کانون های مساجد(سازمان مردم نهاد)

Workshops

 • دوره پیشرفته اصول وفنون پژوهش - آموزش وپرورش (1402)
 • دوره پیشرفته مقاله نویسی - دانشگاه (1401)
 • دوره پیشرفته E-Learning - آموزش وپرورش (1398)
 • دوره پیشرفت های روز دنیا - آموزش وپرورش (1397)
 • دوره عالی مدیریت کسب وکار - آموزش وپرورش (1396)
 • دوره پیشرفته مدیریت مدرسه - آموزش وپرورش (1395)
 • دوره اقدام پژوهی - آموزش وپرورش (1392)