آقای دکتر Jamal Fathollahi

Dr. Jamal Fathollahi

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

Researcher ID: (234211)

7
24
3
3
2

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان (1380-1390)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه رازی (1391-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندرعباس (1390-1391)