آقای پروفسور Firooz Sadighi

Prof. Firooz Sadighi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241930)

4
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers