خانم دکتر mehrangiz ghabimi

Dr. mehrangiz ghabimi

دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Researcher ID: (253068)

23
9
12
3
3
5

ISI Papers

 •  The Relationship between Spiritual Attitude and Quality of Life in Adolescents with Thalassemia Major
 •  "effect of controlled sedation based on Richmond scale on the duration of mechanical ventilation in patients admitted to ICU", Universidad Tecnica de Manabi, (2022), Vol , No : 8460-8469
 •  The Effect of Implementing Pain Control Guidelines on the Pain of Patients Admitted to the Intensive Care Unit
 •  "Lived experiences of management intern nursing students in the clinical settings of the quality of educational services using the SERVQUAL model: A descriptive phenomenology study", Discovery Scientific Society, (2023), Vol 27, No 135: 1-12
 •  HIGH RESOLUTION MELTING ANALYSIS AND TAQ-MAN REAL-TIME PCR FOR NON-INVASIVE PRENATAL DIAGNOSIS OF IVS-II-1 (G→A) FETAL DNA IN MINOR BETA-THALASSEMIA MOTHERS

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب پرستاری سلامت از راه دور: ابزارها و راهبردها برای مراقبت بهینه از بیمار (انتشارات گرگان) - 1402 - Persian
 • کتاب ترمینولوژی پزشکی ( فرهنگ اصطلاحات پزشکی) (راهنمای آموزشی برای دانشجویان پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی) (نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1402 - Persian
 • کتاب مقدمه ای بر متاآنالیز و مرور سیستماتیک (نشر سیمرغ آسمان آذرگان‏‫) - 1402 - Persian
 • کتاب روش تحقیق و پروپوزال نویسی در علوم پزشکی (انتشارات زر نوشت) - 1401 - Persian
 • کتاب گام به گام با ECG (زرین اندیشمند‏‫/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب بانک سوال روان پرستاری، ترجمه "Townsend Psychatric Mental Health Nursing 2018" (جامعه نگر/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب گزیده نکات بالینی و مراقبتی بیماران بر اساس جدیدترین و کاربردی‌ترین نکات مربوط به سالمندان تحت مراقبت در منزل (تیمورزاده نوین/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب مروری بر بیماری‌های مغز و اعصاب با تکیه بر مهمترین اقدامات پرستاری بالینی (تیمورزاده نوین/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب نکات مهم مراقبتی در بیماری‌های مزمن با تاکید بر خودمراقبتی سالمند (تیمورزاده نوین/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب زندگی خوب با نارسایی قلبی (خط آخر/ تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب پیشگیری از عفونتهای ادراری در ICU (انتشارات نارون/تهران) - 1399 - Persian
 • کتاب ترین ها در پرستاری (انتشارات نارون/تهران) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • پرستار شاغل در بخش اطفال بیمارستان امام خمینی (ره) زابل (1394-1397)
 • پرستار شاغل در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) زابل (1397-1402)
 • کارشناس ایمنی بیمارستان (1398-1399)