آقای دکتر Masoud AKHAVAN KAZEMI

Dr. Masoud AKHAVAN KAZEMI

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (254428)

11
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience