ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر fatemeh sheikh

Dr. fatemeh sheikh

استادیار

محور تخصصی:علوم کشاورزی

Researcher ID: (255087)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

fatemeh sheikh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود Cicer arietinum L.دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و سال و تجزیه کلاستر عملکرد دانه در برخی لاین های باقلا Vicia faba L.دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت ژنوتیپ های باقلا به بیماری لکه شکلاتی Botrytis fabae Sard در منطقه گرگاندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگانفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگانمجله تولید گیاهان زراعی1397
6دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم آبیمجله تولید گیاهان زراعی1396
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای‌ عملکرد ارقام مختلف باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با‌ تریتیکاله (Tritico secale L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی از صفات در ژنوتیپ‌های باقلا با استفاده از برآوردگر حداکثر درست‌نمایی محدودشده (REML)مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
9دریافت فایل PDF مقالهروند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذرفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپهای باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از روشهای آماری چندمتغیرهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1399
create: 13 April 2021 - view 216

fatemeh sheikh annual papers published chart

Contact informations

Email: SHEIKHFATEMEH@YAHOO.COM
Phone: 01732170069
Mobile: 09111709149
Country: ایران Province: گلستان City: گرگان
Address: گرگان - خیابان شهید بهشتی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

Share

Favorites

  • به نژادی سبزی صیفی و حبوبات آبی

Top Keywords in fatemeh sheikh papers

Support