آقای دکتر dariush babaeian

Dr. dariush babaeian

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

Researcher ID: (273734)

15
5
1
6
1

Dariush Babaeian Phd in Islamic Philosophy and Theology

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی برتر دوره کاردانی
  • دانشجوی برتر دوره کارشناسی
  • دانشجوی برتر دوره کارشناسی ارشد
  • دانشجوی برتر دوره دکترا
  • رتبه نخست تألیفات برتر جایزه ویژه خیام
  • مقاله برتر در همایش ملی؛ آموزش، محیط زیست و سلامت جامعه دانشگاه فرهنگیان

یادداشتهای علمی