آقای Rasoul Nosratpanah

Rasoul Nosratpanah

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

Researcher ID: (295272)

6
10
1

Conference Papers

Journal Papers

Education

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت استراتژیک Kharazmi University1397-1399