آقای دکتر Aboutorb Talebi

Dr. Aboutorb Talebi

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306881)

2
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers