آقای دکتر Mansoor Kiani Moghadam

Dr. Mansoor Kiani Moghadam

دانشیار فناوری حمل و نقل دریایی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315241)

26
22
4
3
1
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تصمیم گیری در محیط های فازی، روش ها و کاربردها (انتشارات گونش نگار) - 1401 - Persian
 • کتاب تصمیم گیری با ویژگی های چندگانه (با معرفی روش رابطه خاکستری) (انتشارات گونش نگار) - 1401 - Persian
 • کتاب اصول مدیریت زنجیره عرضه (انتشارات ترمه) - 1391 - Persian
 • کتاب اصول و مبانی بارچینی در کشتی (انتشارات نشر چاپار) - 1389 - English

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی فنّاوری حمل و نقل دریایی دانشگاه لیورپول - انگلستان2003-2007
 • کارشناسی ارشد حمل و نقل بین المللی دانشگاه کاردیف - انگلستان1993-1994
 • کارشناسی دریانوردی - ناوبری - فرماندهی کشتی های تجاری - مسافربری (نامحدود) international university of chabahar1364-1368

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدرک بین المللی افسر دومی حرفه ای دریانوردی کشتی های تجاری و مسافربری اقیانوس پیما (نامحدود) (1369-تاکنون)

Other

 • طرح پژوهشی خاتمه یافته: شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کارآیی و بهره وری عملیات پایانه های کانتینری، 1389.
 • طرح پژوهشی خاتمه یافته: تحلیلی بر امکان اتوماسیون حمل، تخلیه و بارگیری اسکله ای بندر تجاری چابهار، دانشگاه سیستان و بلوپستان، 1379.
 • طرح پژوهشی خاتمه یافته: اولویت بندی معیارهای کنترل ایمنی ترافیک دریایی با استفاده از روش Fuzzy-AHP (مورد کاوی بندر بوشهر)، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 1391.
 • طرح پژوهشی خاتمه یافته: بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارائه استراتژی های مناسب، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 1390.
 • طرح پژوهشی خاتمه یافته: بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه کانتینری در بندر بوشهر، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 1390.