آقای دکتر Mohammad Haghpanahi

Dr. Mohammad Haghpanahi

استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319669)

73
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers