آقای دکتر Amin Ebrahimi Dehkordy

Dr. Amin Ebrahimi Dehkordy

ریاست دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه مازیار

Researcher ID: (32513)

55
2
9
5
9
9
10
7
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • انجمن مفاخر معماری ایران
 • باشگاه پژوهشگران جوان
 • جامعه مهندسان شهرساز ایران
 • نویسنده و مترجم انجمن اهل‌قلم ایران
 • شورای حفاظت ابنیه و بافت‌های تاریخی ICOMOS
 • سازمان نظام مهندسی تهران
 • داور کتاب های بخش معماری و شهرسازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ISI Papers

 •  Reviewing the factors affecting the energy saving and recycling in architecture regarding sustainable development approach
 •  Scrutiny on physical factors of sense of place in old and modern schools
 •  Transition process of place – deficiencies of the newly developed cities for lacked sense of dependency (Case study: Sahand of Tabriz, the new city)
 •  The Analystical Pathology of Golestan slum`s Challenges in contrast to the Sustainable Development University of Szczecin Poland
 •  Introduction to smart growth approach in terms of architecture and urbanism Barcelon Espain

Conference Papers

Books

 • کتاب خوانش منظر فرهنگی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1401 - Persian
 • کتاب بوم شناسی شهری (دانشگاه مازیار) - 1400 - Persian
 • کتاب حمل و نقل و ایمنی ترافیک شهری؛الزامات و رویکردها (دانشگاه مازیار) - 1399 - Persian
 • کتاب دیالکتیک ارتباطات انسانی با منظر فرهنگی (دانشگاه مازیار) - 1399 - Persian
 • کتاب مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداشت محیط‌زیست شهری (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب شهر حساس به آب (دانشگاه مازیار) - 1397 - Persian
 • کتاب محرک توسعه شهری (دانشگاه مازیار) - 1395 - Persian
 • کتاب توسعه درونی و میان افزا (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1393 - English
 • کتاب 101 نکته که در مدرسه هنر باید بیاموزیم (فخراکیا) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای برنامه ریزی شهری بورسیه - دوره مشترک2015-2019
 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی1391-1393
 • کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشکده هنر1390-1392
 • کارشناسی ارشد منظر استرالیا1389-1390
 • کارشناسی معماری 1384-1389

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندسین مشاور راهان سازه / سرپرست بخش طراحی شهری و معماری (1391-تاکنون)
 • مهندسین مشاور فکر سازه میهن / سرپرست بخش طراحی شهری (1393-1396)
 • مدیر طراحی ساحل رویان (1401-1402)
 • سابقه تدریس در مدرس گروه معماری منظر - کارشناسی ارشد (1394-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس گروه معماری / گرایش معماری- معماری / کارشناسی ارشد (1394-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس گروه معماری / کارشناسی / دروس طراحی و راهنمای پایان نامه / تهران (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازیار (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس گروه شهرسازی / کارشناسی / دروس کارگاه طراحی - ارزیابی محیط زیست - روش تحقیق و راهنمای پایان نامه / تهران (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشکده معماری و شهرسازی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب لوح افتخار، کتاب شهر حساس به آب: جشنواره ملی خیام (1399)
 • رتبه اول مسابقه طراحی معماری و منظر بوستان هیو، استان البرز (1399)
 • کسب رتبه اول، نویسنده برتر بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی (1396)
 • کسب عنوان پژوهش برتر، چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران در بخش مقاله (1396)
 • کسب لوح افتخار " رتبه ویژه "در چهارمین دوره مسابقه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی (1396)
 • کسب عنوان استاد نمونه، دانشگاه مازیار (1396)
 • کسب لوح تقدیر بخش کتاب برتر، جشنواره برترین پژوهش ها و نوآوری های مدیریت شهری -جایزه جهانی تهران (1394)
 • کسب لوح افتخار " رتبه ویژه "در سومین دوره مسابقه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی دکتر مزینی (1394)
 • کسب لوح افتخار، نویسنده تقدیر شده بیست و یکمین جشنواره کتاب سال دانشجویی (1393)

Workshops

 • توسعه پایدار - مشترک ایران - استرالیا (1393)
 • تأثیر عوامل زیست‌محیطی بر شهر - تبریز (1392)
 • نشست تخصصی معماری نماها و سردرهای قدیمی شهر تهران - دانشگاه تهران (1392)
 • انرژی و پدافند محیط‌زیست - مشترک ایران - استرالیا (1392)
 • طراحی و مهندسی فضای سبز - دوره بین المللی (1392)
 • مدیریت و برنامه‌ریزی شهری - دوره بین المللی (1392)
 • زیبایی‌شناسی و ادراک معماری - برج میلاد (1392)
 • برنامه‌ریزی و طراحی محیط‌زیست - دوره بین المللی (1392)
 • الگوها و نمونه‌های استاندارد مبلمان شهری - موزه هنرهای معاصر تهران (1391)
 • زندگی پیاده در شهر - برج میلاد (1391)

Other

 • داور نشریات ISI در حوزه معماری و شهرسازی
 • داور نشریات علمی پژوهشی در حوزه برنامه ریزی شهری
 • داور نشریات تخصصی در حوزه معماری منظر
 • عضو هیئت علمی و داور بیش از 100 کنفرانس بین المللی و ملی