آقای دکتر Abbas Zamani

Dr. Abbas Zamani

عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329847)

16
20
4
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
  • عضو انجمن سواد رسانه ای ایران
  • عضو صندوق اعتباری هنرمندان وزارت ارشاد(نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان)
  • عضو هیات موسس خانه ارتباطات استان اصفهان
  • مدیر گروه گروه علوم ارتباطات اجتماعی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب شفافیت نظام رسانه ای (جهاد دانشگاهی اصفهان) - 1402 - Persian
  • کتاب آیین آیینه دار (دستخط/ اصفهان) - 1397 - Persian
  • کتاب واکاوی شبکه های اجتماعی مجازی (جهاد دانشگاهی/ اصفهان) - 1395 - Persian
  • کتاب خانواده مجازی (مولف/ اصفهان) - 1394 - Persian

Teaching Experience

Education