خانم دکتر Faezeh Taghipour

Dr. Faezeh Taghipour

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329849)

40
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers