آقای دکتر Mousa Golalizadeh

Dr. Mousa Golalizadeh

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (351333)

4
22
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers