آقای دکتر Hossein Karimi fard

Dr. Hossein Karimi fard

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371252)

9
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers