خانم دکتر Shahin Merdasi

Dr. Shahin Merdasi

دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

Researcher ID: (391415)

9
3
1
3
1
4

Conference Papers

Books

 • کتاب الگوی سوت زنی (اصفهان_ کاشف علم) - 1402 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو دانشگاه فاطمیه شیراز(1397-تاکنون )

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه ازاد اسلامی شوشتر1395-1401
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید در عملیات دانشگاه ازاد شیراز1391-1393
 • کارشناسی مدیریت دولتی University of Isfahan1374-1378

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی شیراز (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • خانواده موفق اداره کل تامین اجتماعی فارس (1402)
 • خانواده موفق تامین اجتماعی کل کشور (1402)
 • کارمند نمونه سازمان تامین اجتماعی شیراز (1401)
 • عنوان پژوهشگر برتر به جهت رساله برتر دکتری در جشنواره فرهیختگان استان خوزستان در سال ۱۴۰۲

Other

 • تألیف یک جلد کتاب