آقای دکتر Saeed Vaziri

Dr. Saeed Vaziri

دکتر سعید وزیری

Researcher ID: (392371)

19
13
2
1
1
1
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مشاوره ایران
  • مسوٰل فنی مرکز مشاوره تخصصی سازمان بهزیستی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب طراحی و تحلیل در تعلیم و تربیت، رویکردی پژوهشی (دانشگاه آزاد یزد) - 1398 - Persian
  • کتاب مقدمه ای بر طراحی در برنامه درسی (دانشگاه آزاد یزد) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیات علمی (1375-1399)

جوایز و افتخارات

  • استاد و پژوهشگر برتر دانشگاهی (1390)

Workshops

  • مداخله در بحران خودکشی مبتنی بر نظریه انتخاب - دانشگاه آزاد رودهن (1385)

Other

  • مدیریت واحد طرح و برنامه دانشگاه آزاد یزد و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی