آقای Ardeshir Kohansal

Ardeshir Kohansal

Researcher ID: (398970)

23
7
6

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی ایرانیان+1401-تاکنون
  • دکتری تخصصی آگروتکنولوژی علوم علف های هرز Islamic Azad University of Mashhad1398-تاکنون
  • کارشناسی ارشد دین پژوه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان1393-1395
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول Islamic Azad University of Qeshm1392-1394
  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علف های هرز Islamic Azad University of Mashhad1384-1386
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات Islamic Azad University of Fasa1377-1380