آقای دکتر Gholamreza Zamani

Dr. Gholamreza Zamani

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178304)

85
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers