خانم دکتر Azita Jahanshad

Dr. Azita Jahanshad

دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402048)

25
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers