آقای دکتر Asadollah Zamanipour

Dr. Asadollah Zamanipour

دانشیار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402268)

4
10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers