آقای دکتر Koroush Rousta

Dr. Koroush Rousta

دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182189)

37
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers