آقای دکتر Karim Mazaheri

Dr. Karim Mazaheri

استاددانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404191)

57
6
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers