آقای دکتر Aliakbar Gorji

Dr. Aliakbar Gorji

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406314)

5
54
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers