آقای دکتر Hamid Zare Abyaneh

Dr. Hamid Zare Abyaneh

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400315)

99
118
4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers